Sonuçlar: Sinema

Sinema
0 Ertuğrul 1890

İkinci Abdülhamid tarafından, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dostluk ziyareti olarak Haziran 1890’da Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni